Pořádá

Nadační fond IBD Comfort
ve spolupráci s IBD klinickým a výzkumným centrem ISCARE a.s. a 1. LF UK, Praha.

Odborný garant:

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF


Organizační zajištění:

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel: 222 518 535
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.